Ręką Dzieło Stowarzyszenie EKologiczno Artystyczne realizuje projekt „Na dobrej drodze”.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Uwagi i rekomendacje eksperckie dotyczące remontu drogi 1203N – kliknij

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja: „Na warmińskich szlakach”
Mająca na celu: zwiększenie informacji o potencjale kryjącym się regionie – tj. terenie Warmii w związku z usługami noclegowymi, produktami rolniczymi oferowanymi w ramach rolniczego handlu detalicznego, działalnością artystyczną lokalnych artystów, środowiskiem naturalnym i przyrodniczym.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przewidywane wyniki operacji:

Opracowanie zestawów map w formie publikacji obejmującej region Warmii (uwzględniając przede wszystkim tereny wiejskie). 8 map, każda z map będzie obejmowała ten sam rejon, ale w innym ujęciu (mapa z miejscami noclegowymi, mapa z produktami spożywczymi, mapa z atrakcjami dla dzieci, mapa z atrakcjami przyrodniczymi, itp.). Na mapach zostaną umieszczone atrakcje: turystyczne, przyrodnicze, kulinarne, artystyczne, miejsca noclegowe, punkty gastronomiczne itd. Pow. 50 takich punktów zostanie zamieszczonych na mapach. Zestawy rozdystrybuowane będą po punktach turystycznych, dostępne dla odwiedzających te rejony turystów. Mapa udostępniona będzie – w mediach społecznościowych (facebook, instargram) promujących region zapewniając dotarcie do turystów, którzy dopiero wybierają się na wypoczynek na Warmię i Mazury.

Opracowanie cyklu filmów kulinarnych pt „Od pola do stołu” – video przewodnik turystyczno – kulinarny przedstawiający zarówno lokalnych producentów jak i gospodarstwa agroturystyczne, komórek ściśle ze sobą współpracujących. 4 filmy kulinarne prowadzone będą przez celebrytę – znanego blogera / znaną blogerkę kulinarną, przez co zwiększony zostanie zasięg odbiorców filmów.

OD POLA DO STOŁU

OD POLA DO STOŁU

WIOSNA

LATO

JESIEŃ

ZIMA

NA WARMIŃSKICH SZLAKACH

NA WARMIŃSKICH SZLAKACH

Mapa Relaksu
Mapa Relaksu

MAPA RELAKSU

Mapa na Zakupy
Mapa na Zakupy

MAPA NA ZAKUPY

Mapa Kuchni
Mapa Kuchni

MAPA KUCHNI

Mapa Zimowa
Mapa Zimowa

MAPA ZIMOWA

Mapa Na Noce i Dnie
Mapa Na Noce i Dnie

MAPA NA NOCE I DNIE

Mapa Odkrywcy
Mapa Odkrywcy

MAPA ODKRYWCY

Mapa Sztuki
Mapa Sztuki

MAPA SZTUKI

Mapa Dziejów
Mapa Dziejów

MAPA DZIEJÓW

O NAS

O NAS

Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne „Ręką Dzieło” tworzy grupa osiadłych na Warmii artystów, mająca swój duchowy rodowód w rewolucji kulturalnej końca lat 60-tych. Jesteśmy sąsiadami, przyjaciółmi, działaczami. Działamy w trosce o krajobraz przyrodniczo-kulturowy Warmii, wielowymiarowo łącząc obszary ekologii i sztuki. Wypowiadamy się w ważnych społecznie tematach, organizujemy coroczne wydarzenia kulturalne i artystyczne, zabiegamy o ochronę warmińskiej przyrody i krajobrazu. Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi w okolicy: Stowarzyszeniem Węgajty (Teatrem Węgajty i Scholą Węgajty), Fundacją Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego, Stowarzyszeniem Zielona Gmina, Stowarzyszeniem Szałstry.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Prezes: Piotr Romanowski

Wiceprezeska: Joanna Barchetto

Sekretarz: Joanna Posoch

Skarbnik: Marcin Walkowski

DOKUMENTY

DOKUMENTY

Statut Stowarzyszenia
kliknij

KRS
kliknij

Sprawozdania finansowe
2020
2019

SZTUKA W OBEJŚCIU

SZTUKA W OBEJŚCIU

XII Sztuka W Obejściu – Troska
23-25 września 2022

Plakat Sztuka w Obejściu 2022. Autor – Magda Gach.

Drodzy Goście!
Przekazujemy do Waszych rąk przewodnik po Sztuce w Obejściu. Wędrując alejami, drogami polnymi czy ścieżkami leśnymi możecie z pomocą mapki odnaleźć znane i lubiane gospodarstwa, ale możecie też odkryć dla siebie – mamy nadzieję – rzeczy zupełnie nowe i zaskakujące: współczesne malarstwo będzie tu sąsiadowało z instalacją wideo i starodawną sztuką pisania ikon, sztuka użytkowa z dokumentacją teatralną, unikalne zdjęcia z historii lokalnej z „ceramicznymi obywatelami’’ zapraszającymi do interaktywnej gry. Nowoczesna muzyka rozbrzmiewać będzie tuż obok mis tybetańskich, a ogrody permakulturowe znajdą się niedaleko pokazów archaicznych technik wypału ceramiki.

Jest w tej wielości szansa doświadczania czegoś nowego, co wychodzi poza horyzont codziennych doświadczeń. Stworzyliśmy program w grupie ludzi mieszkających blisko siebie, jednak żyjących na co dzień różnymi sprawami. Niekoniecznie też we wszystkim się ze sobą zgadzamy. Za to ważne są dla nas rozmowy, by wspólne działanie nie było powierzchowne i żeby nie stało się rutyną. Zadaliśmy sobie np. pytanie, czy w czasie wojny, katastrof ekologicznych i kryzysów humanitarnych organizowanie imprez i pokazów artystycznych ma jakiś sens? Uważamy, że tak. Jest nawet szczególnie potrzebne, zwłaszcza teraz, w obliczu ogarniającej nas wszystkich niepewności jutra. Myśląc o programie tegorocznego szlaku wystaw, proponujemy hasło, które dla wszystkich z nas jest ważne. Jest nim TROSKA. Troska rozumiana na wiele sposobów: troska o tych, którzy najbardziej ucierpieli z powodu wojny i uchodźstwa, troska o ludzi starych, odchodzących od nas, troska o przyszłość naszego zakątka warmińskiego, troska o cenne dziedzictwo jego przyrody, troska o los jaki gotujemy zwierzętom i troska o siebie nawzajem, niezależnie od tego, co nas różni.
Erdmute Sobaszek

Po aktualności i archiwalia zapraszamy na:
www.sztukawobejsciu.eu oraz fanpage

KONTAKT

KONTAKT

Ręką Dzieło

stowarzyszenierekadzielo@gmail.com

Stowarzyszenie Ekologiczno–Artystyczne Ręką–Dzieło
Godki 21, 11-042 Jonkowo

KRS 0000178604
NIP 7393180898
REGON 510702368
Nr ARiMR 064039813

Nr konta 05 8857 0002 3001 0000 1326 0002
Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie

Aktualności szukajcie na naszym fejsbuku
Wieści o Sztuce W Obejściu – na jej stronie i fanpage’u

© Stowarzyszenie Ręką Dzieło